Media

Zie voor mijn muziek www.dickpelsmusic.nl 

De mens is baas over de dingen, maar die doen van alles terug‘, interview door Hans Steketee, NRC Handelsblad, 30 mei.

Recensie Nymphaea. Autobiografie van een jacht in Spiegel der Zeilvaart #2, 2023, p. 64 (door Arthur van ‘t Hof).

De IJzeren Dame’, interview door Renate Meijer, VLOT Magazine, #47, maart 2023, pp. 24-25.

Vincent Krabbendam, ‘Nymphaea: biografie van een jacht’, Schuttevaer, 12 maart 2023.

Wat ontbreekt is een roodgroene Fortuyn‘, interview door John Jansen van Galen, Argus, 6:128, 8 juni 2022.

Podcast van het wetenschappelijk bureau van D66 over de actualiteit van de Vrijzinnig Democratische Bond (met Meine Henk Kleinsma en Coen Brummer)(11 februari 2019): https://vanmierlostichting.transistor.fm/

Read the article introducing my book A Heart for Europe on the website of the Heinrich Böll Stiftung, the research foundation allied to the German Green Party. It also appeared on the site of Good Europe of Compass, the progressive London think tank. An excerpt from chapter 2 appeared on Open Democracy.

Interview(tje) in De Volkskrant (13 december 2017) over het recente SCP-rapport

Here is a video of my talk at the Populismus conference in Thessaloniki in June 2015:

Recensie van Van welk Europa houden wij? door Jos van Dijk op Sargasso: ‘Europatriottisme‘; door Dirk Verhofstadt op Liberales; door Thomas Heij op de site van het Nexus Instituut. De laatste schrijft:

‘Met gemak neemt Pels de lezer mee in zijn enthousiasme. Uit elke zin spreekt Pels’ liefde voor Europa. Hij verbindt verheven idealen zoals vrede, compassie, beschaving en weerbaarheid tegen het kapitalistische geweld met concrete plannen zoals een Europese energie-unie, Europese belastingen en democratische hervormingen. Door de uitgesproken stellingname zal ook het hart van de anti-Europeaan van dit boekje sneller gaan kloppen.’

Cyrille Offermans recenseerde het boek voor Ons Erfdeel (#3, 2015): ‘Er moet een wervend, attractief, positief “verhaal” komen over Europa, en Pels geeft zelf het goede voorbeeld. Dat is temidden van alle bangige, defensieve, krenterige en provincialistische euroscepsis van politici en opiniemakers een verademing’.

Zie ook het symposium over het boek in Filosofie & Praktijk (36:3, september 2015), met bijdragen van Vincent Lagendijk, Hylke Speerstra, Sjaak Koenis en Georgi Verbeeck.

Interview door Addie Schulte in Het Parool, 24 januari 2015.

Goed, we zijn solidair met de Fransen. Nu nog met de Grieken, Spanjaarden en Oekraïners‘, interview door Tomas Vanheste voor De Correspondent, 16 januari 2015.

5 crisissen waar Europa sterker uit is gekomen‘ , interview door Jaap Tielbeke in De Groene Amsterdammer, 14 januari 2015.

Groene antwoorden op populisme‘: verslag van een sessie op het congres van de European Green Party in Istanbul,  7 november 2014.

Debat Radio Futura: ‘Democratie = (een) kunst’, Frascati, 23 september 2014.

Interview in D66-blad Idee (augustus 2014) over de relatie tussen intellectuelen en politiek: Onder liberalen: Dick Pels

Bijdrage aan Altijd Wat! NCRV, 27 augustus 2013, over de spreekcultuur in Nederland.

Een column plus discussie over de Europese roman bij Knetterende Letteren, met Abdelkader Benali en Margot Dijkgraaf, op het City2City festival te Utrecht, 27 april 2013,  *Klik via de site van NPO Cultura op de vijfde uitzending van 2013.  

‘GL-nerd Dick Pels snapt Huftermanifest niet’, GeenStijl, 6 oktober 2011.

Interview door Yves Desmet over Het volk bestaat niet in De Morgen 22 juni 2011. Pagina 1, pagina 2 en pagina 3.

Interview VRT Radio 1 ‘Het Vrije Woord‘ over Opium van het volk, 29 december 2008.

OBA Live over Opium van het volk, 25 november 2008. Met foto van iemand anders.

Over De economie van de eer, Vacature TV (België), 21 april 2008:

‘Eerzucht is iets anders dan hebzucht’, Stichting Beroepseer, september 2008:

VPRO Boeken (Wim Brands) over Opium van het volk,
14 december 2008.

Kwetsen is onvermijdelijk. Naar een eerherstel voor het vrijzinnig individualisme’, NRC Handelsblad 21 januari 2008.

‘Het gesprek van de de dag’, tv-zender Het Gesprek, 8 oktober, 2 november en 12 december 2007 (*uitzendingen niet langer beschikbaar).