Nieuw boek over Europa

Welk Europa kl

Op 14 januari presenteerde ik mijn boek over (pro) Europa in de Island Bookstore te Amsterdam. Ik overhandigde het nulde exemplaar aan mijn kleindochter Yasmine (2) en het eerste exemplaar aan publicist en hoogleraar Europese Studies Paul Scheffer (60). Inmiddels heb ik een Engelse vertaling gemaakt die hopelijk wordt uitgegeven door de Heinrich Böll Stiftung, de groene denktank in Berlijn.